specijalistički diplomski stručni
USPOREDNA ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA IZ BRODOGRAĐEVNE DJELATNOSTI U RH
završni rad

Ana Matić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet