završni rad
POVIJESNI PREGLED I EKONOMSKA DIMENZIJA TEORIJE IGARA
završni rad

Ines Šimleša (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet