diplomski rad
RAZVIJENOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA I KORIŠTENJE MOBILNIH APLIKACIJA U HOTELIMA U DALMACIJI
Diplomski rad

Andrea Blažević (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet