specijalistički diplomski stručni
FUZIJE I AKVIZICIJE U BANKARSKOM SEKTORU - TRENDOVI U UVJETIMA KRIZE
završni rad

Roberto Ercegovac (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet