specijalistički diplomski stručni
DIONIČKA DRUŠTVA U RH Prikaz ustroja dioničkog društva AD Plastik
završni rad

Rosana Kuzmanović (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet