diplomski rad
KARAKTERISTIKE MALIH OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ S OBZIROM NA INDEKS RAZVIJENOSTI
Diplomski rad

Ivan Bačelić Grgić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet