završni rad
POZICIONIRANJE NA TRŢIŠTU
završni rad

Antonia Žižić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovPOZICIONIRANJE NA TRŢIŠTU : završni rad
AutorAntonia Žižić
Voditelj/MentorDaša Dragnić (mentor)
Sažetak rada
Završni rad se bavi problematikom pozicioniranja na trţištu. Pozicioniranjem na trţištu poduzeća ţele postići dojam u svijesti potrošača i obiljeţjima proizvoda ili usluga u usporedbi s dojmom o proizvodima konkurenata. Brzi razvoj novih tehnologija proizvodnje i primjene računala u dizajniranju i proizvodnom procesu omogućuju različite načine predstavljanja novog proizvoda na trţištu koji uključuje njegovo prihvaćanje. Poduzeća moraju osmisliti dobru strategiju pozicioniranja, odabrati ciljne segmente te dobro analizirati konkurente. Osim toga, poduzeća na trţištu otkrivaju različite potrebe i skupine korisnika, ali ciljaju na one potrebe i skupine koje moţe zadovoljiti na najbolji mogući način, a nakon toga svoju ponudu pozicioniraju tako da trţište prepozna te posebne ponude i ugled poduzeća. Stvaranje privlačne pozicije proizvoda zahtijeva oštroumno razumijevanje potreba i ţelja kupaca, sposobnosti poduzeća i konkurentnih aktivnosti. Iako se uspješno pozicioniranje proizvoda na trţištu doima teškim, poduzeće Samoborček d.o.o. dokazuje da to nije nemoguće, jer je discipliniranim i kontinuiranim radom, ali kreativnim razmišljanjem uspjelo izgraditi jedinstvenu poziciju na trţištu. U poduzeću su ponosni što godinama imaju svoje vjerne putnike, koji su prepoznali prije svega kvalitetu i sigurnost u putovanju, a poduzeće i dalje nastoji odrţati dobre odnose sa svojim stalnim, ali i novim putnicima.
Ključne riječipozicioniranje proizvodi segmentacija korisnici poduzeće
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
MjestoSplit
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Marketing
Vrsta studijastručni
Stupanjstručni
Naziv studijskog programaTurističko poslovanje
Akademski / stručni nazivstručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivabacc. oec
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The final work deals with the problems of positioning in the market. Positioning in the market companies seek to gain an impression in the minds of consumers and the characteristics of the product or service compared to the impression on the products of competitors. The rapid development of new technologies of production and application of computers in the design and manufacturing process allow different ways of presenting a new product on the market that includes it’s acceptance. Companies must develop a good strategy for positioning, select the target segments and analyze good competitors. In addition, companies in the market reveal different needs and user groups, or targeted to those needs and groups can meet in the best possible way, and after that it’s offer positioned so that the market recognizes this special offer and the reputation of the company. Creating attractive position of the product requires a penetrating understanding of the needs and desires of customers, the ability of enterprises and competitive activities. Although the successful positioning in the market seem difficult, company Samoborček Ltd. proves that it 29 is not impossible, because it is disciplined and continuous work, and thinking creatively managed to build a unique position in the market. The company is proud that for years have their loyal passengers, who recognized first of all quality and safety of the journey, but the company still strives to maintain good relations with its constant, and new passengers.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)positioning product segmentation customers company
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:428917
PohranioIvana Gizdić