završni rad
ANALIZA KREDITNOG RIZIKA PORTFELJA HRVATSKIH BANAKA
završni rad

Manda Puljiz (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet