diplomski rad
DETERMINANTE KRETANJA VANJSKOG DUGA REPUBLIKE HRVATSKE
Diplomski rad

Ante Bočina (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovDETERMINANTE KRETANJA VANJSKOG DUGA REPUBLIKE HRVATSKE : Diplomski rad
AutorAnte Bočina
Voditelj/MentorMario Pečarić (mentor)
Sažetak rada
Rad se sastoji od četiri dijela pri čemu su prva tri dijela teoretska,a posljednji je onaj empirijski gdje se dolazi do glavnih zaključaka i analize navedenih hipoteza. Prvi dio objašnjava bit ovoga rada i glavne ciljeve. Sastoji se od problema i predmeta istraživanja,glavnih i sporednih ciljeva te metodologijom kojom će se analizirati glavne determinante vanjskog duga.Drugi dio obuhvaća osnovne informacije o vanjskom dugu počevši od pojma te o najvažnijim karakteristikama,dakle teoretskim metodama upotpuniti rad. Ključna stavka ovog dijela je održivost vanjskog duga,a ovaj dio završava sa ročnom i valutnom strukturom vanjskog duga RH-a. Treći dio je i najvažniji dio teorijskog dijela rada jer se teorijski obrađuju glavne determinante koje se dijele na endogene ili unutarnje te egzogene ili vanjske i analizira njihovo stanje u RH-a. Konačno,u posljednjem dijelu rada modelom višestruke regresije se dokazuju postavljene hipoteze i prikazuje utjecaj nezavisnih varijabli na vanjski dug ali i međuodnos nekih nezavisnih varijabli na temelju čega se dobiju rezultati empirije. Rad završava zaključnim razmatranjima i objašnjenjem rezultata istraživanja. Nakon toga slijedi literatura bez koje ovoga rada ne bi ni bilo.
Ključne riječiVanjski dug model višestruke regresije determinante vanjskog duga
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
MjestoSplit
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Financije
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaEkonomija
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. oec.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Thesis consists of four parts where the first three parts of theoretical, and the last is the one empirically where it comes to the main conclusions of the analysis of the above hypothesis.The first part explains the essence of this work and the main targets. It consists of a problem and an object of research, primary and secondary objectives and methodology which will analyze the main determinants of foreign debt. Second part includes basic information about external debt starting from the idea and the most important characteristics, ie theoretical methods to complete the work. The key point of this part of the sustainability of external debt, and this part ends with the maturity and currency structure of external debt of Croatia.The third part of it is the most important part of the theoretical part of the work because it is theoretically handle major determinants that are divided into endogenous and exogenous or internal or external and analyze their situation in Croatia.Finally, the last part of the multiple regression model to prove the proposed hypotheses and shows the influence of independent variables on foreign debt or the interrelationship of some of the independent variables on the basis of which the empirical results obtained.Thesis ends with concluding remarks and explaining the results. This is followed by literature, without which this work would not exist.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)Foreign debt multiple regression model determinants of foreign debt
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:094557
PohranioIvana Gizdić