diplomski rad
STATISTIĈKA ANALIZA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA PODUZEĆA „HRVATSKE VODE“
Diplomski rad

Nikolina Galov (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet