diplomski rad
STATISTIĈKA ANALIZA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA PODUZEĆA „HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.“
Diplomski rad

Marin Veraja (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet