specijalistički diplomski stručni
ANALIZA PROVOĐENJA FAZE INICIJACIJE PROJEKTA NA PRIMJERU PROJEKTA REORGANIZACIJE STUDENTSKOG CENTRA SPLIT
završni rad

Luka Podrug (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet