diplomski rad
UTJECAJ GOSPODARSKE KRIZE NA PROFITABILNOST I TREDNOVE U SEKTORU TRGOVINE NA MALO U REPUBLICI HRVATSKOJ
Diplomski rad

Luka Sertić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet