diplomski rad
UTJECAJ GOSPODARSKE KRIZE NA PROFITABILNOST I TREDNOVE U SEKTORU TRGOVINE NA MALO U REPUBLICI HRVATSKOJ
Diplomski rad

Luka Sertić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovUTJECAJ GOSPODARSKE KRIZE NA PROFITABILNOST I TREDNOVE U SEKTORU TRGOVINE NA MALO U REPUBLICI HRVATSKOJ : Diplomski rad
AutorLuka Sertić
Voditelj/MentorMarina Lovrinčević (mentor)
Sažetak rada
Trgovina je zrcalna slika svih makroekonomskih kretanja gospodarstva budući da je ona prva u doticaju s potrošačima te osjeti sve promjene u odnosu na njihove navike u kupovini. Prije pojave krize, u godinama razvoja i ekspanzije maloprodaje, prihod najvećih trgovaca stabilno je rastao no s pojavom krize kretanja u trgovini na malo očekivano koreliraju s kretanjima ukupne gospodarske aktivnosti. Kako bi analizirali utjecaj krize na profitabilnost sektora trgovine na malo, prikupljeni su podaci o poslovanju velikih i srednjih gospodarskih subjekata registriranih prema NKD klasifikaciji u skupine 47.11 i 47.19. Uzimajući u obzir prikupljene podatke i rezultate dobivene testiranjima zaključeno je da je financijska kriza značajno utjecala na profitabilnost trgovine na malo u promatranom periodu. Tržišni udio mjerilo je relativne veličine poslovnog subjekta na nekom tržištu. Što je veći tržišni udio nekog poduzeća, veća je i njegova kontrola nad tržištem, te posljedično i profitabilnost. Analizirani podaci pokazuju da je u promatranom periodu, unatoč značajnom udjelu jedne tvrtke, koncentracija na hrvatskom tržištu je srednja ili umjerena. Testiranjem je utvrđeno i da poduzeća s većim tržišnim udjelom nisu statistički značajno profitabilnija od ostalih srednjih i velikih tvrtki u ovom sektoru, što je uzrok poslovnih politika najvećih tvrtki za vrijeme krize, ali i njihove želje za ekspanzijom na tržištu na uštrb veće profitabilnosti.
Ključne riječiGospodarska kriza trgovina na malo trendovi i profitabilnost
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
MjestoSplit
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Financije
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaPoslovna ekonomija
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. oec.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Trade is a mirror image of all macroeconomic trends of the economy since it is first in contact with consumers, and reflects all the changes in relation to their shopping habits. Before the with the appearance of the crisis, in the years of development and expansion of retail trade, largest retailers grew steadily but with theemergenceof crisis trends in the retail industry are expectedly correlated with overall economic activity. To analyze the impact of the crisis on the profitability of the retail trade, data was collected on the operations of large and medium-sized business entities registered according to NKD classification in groups 47.11 and 47.19. Taking into account the information collected and the results obtained from tests it was concluded that the financial crisis has significantly affected the profitability of the retail trade in the observed period. Market share is a measure of the relative size of the business entity in a market. The higher the market share of a company, the greater is its control over the market, and consequently profitability. The analyzed data show that in the observed period, despite significant share of a single company, concentration on the Croatian market is medium or moderate. Testing has found that companies with higher market share are not significantly more profitable than other medium-sized and large companies in this sector, which is the cause of business policies by biggest companies during the crisis, but also their desire for expansion in the market at the expense of higher profitability.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)The economic crisis retail trends and profitability
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:824351
PohranioIvana Gizdić