specijalistički diplomski stručni
KOMPARATIVNA ANALIZA POSLOVANJA ODABRANIH TELEKOMUNIKACIJSKIH PODUZEĆA
završni rad

Irma Veljača (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet