specijalistički diplomski stručni
Porez na dobit u turističkoj djelatnosti Republike Hrvatske
završni rad

Josip Glibota (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovPorez na dobit u turističkoj djelatnosti Republike Hrvatske : završni rad
AutorJosip Glibota
Voditelj/MentorJasenka Bubić (mentor)
Sažetak rada
Turizam je u Hrvatskoj zasigurno jedna od najznačajnijih gospodarskih grana. Turističko tržište u svijetu postaje izrazito dinamično i konkurentno i sve zahtjevnije, pa i Hrvatska te procese mora pratiti i prilagođavati im se. Završni rad je napravljen na temu „Porez na dobit u turističkoj djelatnosti RH“. Obrađuje se turistička djelatnost Republike Hrvatske i njena uloga u gospodarstvu Hrvatske, te buduće smjernice za razvoj turizma. Godina 2014. je bila izrazito uspješna poslovno turistička godina što se može zaključiti iz analize poslovanja osam trgovačkih društava za razdoblje 2012. do 2014. Osim teorijske analize modela poreza na dobit, analizirane su temeljne kategorije poslovanja kao što kretanje bruto dobiti, poreza na dobit i neto dobiti poslovanja na temelju njihovih financijskih izvještaja. Nadalje, težište istraživanja bazira se na poslovnom i poreznom potencijalu turističke djelatnosti u Hrvatskoj analizirajući učešće poreza na dobit u bruto korporacijskoj dobiti. Ovaj aspekt istraživanja je vrlo složen jer u pojedinim poreznim razdobljima i nije odmah vidljiv budući će korištenje reinvestirane dobiti kao porezne olakšice pokazati svoje efekte tek u narednim poreznim razdobljima. Turistička djelatnost Hrvatske je vrlo važna djelatnost za ukupni BDP Republike Hrvatske, ali isto tako turistička djelatnost ima i financijski potencijal kojim doprinosi poreznim prihodima preko oporezivanja korporacijske dobiti.
Ključne riječiporez na dobit porezni potencijal turistička djelatnost Hrvatske
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
MjestoSplit
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Financije
Vrsta studijastručni
Stupanjspecijalistički diplomski
Naziv studijskog programaMenadžment; smjerovi: Upravljanje projektima, Upravljanje financijama i porezima, Računovodstvo i revizija
SmjerUpravljanje financijama i porezima
Akademski / stručni nazivstručni/a specijalist/ specijalistica ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivastruč. spec. oec.
Vrsta radaspecijalistički diplomski stručni
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-08
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Tourism in Croatia is certainly one of the most important industries. The tourist market in the world is becoming increasingly dynamic and competitive and more demanding, and so Croatia and processes must monitor and adjust them. The final work is done on "Income taxes in the tourism industry of Croatia". Deals with tourist activity the Croatian and its role in the Croatian economy, and future directions for the development of tourism. The year 2014 was an extremely successful business travel years can be inferred from the analysis of business eight companies for the period 2012 to 2014. In addition to theoretical analysis model income tax, analyzed the fundamental categories of business, such as the movement of gross profit, income taxes and net profit business based on their financial statements. Furthermore, the focus of the research is based on the business and the tax potential of tourism in Croatia analyzing the share of income tax in gross corporate profits. This aspect of the research is very complex because in some tax periods and not immediate because the use of reinvested profits as tax credits to show their effects only in subsequent tax periods. Croatian Tourist activity is a very important activity for the total GDP of the Republic of Croatian, but also tourist activity has the financial potential to contribute to tax revenues through taxation of corporate profits.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)tax tax potential the tourism industry of Croatia
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:096095
PohranioIvana Gizdić