specijalistički diplomski stručni
ŢALBA U POREZNOM PRAVU
završni rad

Ivana Leko (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet