specijalistički diplomski stručni
ANALIZA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM NA PRIMJERU PODUZEĆA ĈISTOĆA D.O.O. ZADAR
završni rad

Ivan Pavlović (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet