završni rad
MOGUĆNOSTI SURADNJE DESTINACIJA SPLIT I SOLIN U KULTURNOM TURIZMU
završni rad

Ana Marinelić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovMOGUĆNOSTI SURADNJE DESTINACIJA SPLIT I SOLIN U KULTURNOM TURIZMU : završni rad
AutorAna Marinelić
Voditelj/MentorSmiljana Pivčević (mentor)
Sažetak rada
Glavni cilj ovog rada je ukazivanje na mogućnost suradnje dviju destinacija kroz kulturni turizam kao vid turizma koji bilježi sve veći rast. Kroz rad su se definirali pojmovi kulturno-povijesnog turizma i kreativnog turizma kao njegovog podsegmenta. Također su se analizirala globalna kretanja u turizmu te u kulturnom turizmu. Kako bi se bolje uvidjela mogućnost suradnje dviju destinacija, analiziralo se stanje kulturnog turizma u Splitsko-dalmatinskoj županiji, znamenitosti i turistička ponuda obiju destinacija. Došlo se do zaključka kako bi razvoj turističkih zajednica prema modelu RMO-a i DMO-a bi imao izvrsne učinke na razvoj hrvatskog turizma, a time i na destinacije Split i Solin. Kako bi se ostvarila bolja suradnja dviju destinacija potreban je kvalitetan zakonski okvir kako bi se otvorile mogućnosti za napredak te bi RMO Dalmacija - Split trebao razvoj turizma temeljiti na kulturnoj baštini i lokalitetima kojima obiluje županija.
Ključne riječikulturni turizam kreativni turizam DMO
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
MjestoSplit
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Trgovina i turizam
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjpreddiplomski
Naziv studijskog programaTurizam
Akademski / stručni nazivsveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivauniv. bacc. oec.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-08
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The main objective of this thesis is to point out the possibility of cooperation between the two destinations through cultural tourism as a form of tourism with rapid growth. Throughout the thesis, terms of cultural and historical tourism and creative tourism as its subsegments were defined. Global trends in tourism and in cultural tourism were also analysed. In order to better understand the possibilities of cooperation between the two destinations, the state of cultural tourism in Split-Dalmatia County, attractions and tourist supply of both destinations were analysed. It is concluded that, the development of tourist boards based on the RMO and DMO would have a significant impact on the development of Croatian tourism, and therefore on the destinations of Split and Solin as well. In order to achieve better cooperation between the two destinations, a high quality legal framework is needed in order to open possibilities for progress. RMO Dalmatia - Split should develop tourism based on cultural heritage and sites which Split-Dalmatia County abounds.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)Cultural tourism creative tourism DMO
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:526895
PohranioIvana Gizdić