diplomski rad
UTJECAJ PROMJENE DEVIZNOG TEČAJA NA OTPLATU KREDITA S VALUTNOM KLAUZULOM U RH
Diplomski rad

Jelena Vitić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet