završni rad
TURISTIĈKA VALORIZACIJA KULTURNIH MANIFESTACIJA
završni rad

Duje Vulas (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovTURISTIĈKA VALORIZACIJA KULTURNIH MANIFESTACIJA : završni rad
AutorDuje Vulas
Voditelj/MentorSmiljana Pivčević (mentor)
Sažetak rada
Turistička valorizacija je jedan od najvaţnijih i najsloţenih pitanja u teoriji i praksi turizma, a podrazumijeva kvalitativnu i kvantitativnu procjenu vrijednosti turističkih resursa. Valorizacija predstavlja najznačajniju fazu u prostornom planiranju turističkog razvoja sa svrhom objektivnog vrednovanja vrijednosti turistikih resursa. Govoreći o razvoju turizma na odreĎenom području, prioritet se daje onim resursima koji imaju najveću vrijednost i mogućnost da privuku turističku potraţnju. Kulturne manifestacije su posebne, jedinstvene, i imaju mogućnost zadovoljiti turističke potrebe. Svrha ovog rada temelji se utvrĎivanju atraktivnosti i potencijala kulturnih manifestacija da se ekonomski aktiviraju i upotrebljavaju u tursitičke svrhe. Kako bi se to ostvarilo, nuţno je provesti postupak turističke valorizacije koji će utvrditi koje su to mogućnosti njihovog korištenja u turizmu i kako će to utjecati na lokalnu ekonomiju u kojoj se odrţava manifestacija. Kulturne manifestacije su same po sebi atraktivne zbog svoje autentičnosti, dok proces turističke valorizacije samo utvrĎuje njihovu vrijednost u turističkom smislu kao i mogućnost da izazove odreĎeni obujam turističke potraţnje. Pravi cilj turističke valorizacije kulturnih manifestacija treba biti njihovo očuvanje i zaštita te stvaranje uvjeta za njihovo odrţivo korištenje i razvoj.
Ključne riječituristička valorizacija kulturne manifestacije odrţivi razvoj
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
MjestoSplit
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Trgovina i turizam
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjpreddiplomski
Naziv studijskog programaTurizam
Akademski / stručni nazivsveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivauniv. bacc. oec.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Tourist valorization is one of the most important and complex questions in the theory and practice of tourism, which means qualitative and quantitative estimation of tourist resources’ values. Valorization represents the most significant phase in the planning of tourism spatial development, for the purpose of objective evaluation of tourist resources’ values. Speaking of tourism development in a particular area, a priority is given to the resources with highest value aiming to provoke the biggest tourist demand. Cultural events are special, unique, and have the ability to satisfy tourist needs. The purpose of this work is based on determining the attractiveness and potential of cultural events to become economically active and used in tourism purposes. In order to achieve this, it is necessary to conduct the tourist valorization to determine the possibilities of their use in tourism and how it will impact the local economy, which is hosting the event. Cultural events are inherently attractive because of their authenticity, while the process of tourist valorization only determines their value in terms of tourism use as well as the ability to induce a certain volume of tourist demand. The real aim of the tourist valorization of cultural events should be their preservation and protection as well as the creation of conditions for their sustainable use and development.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)tourist valorization cultural events sustainable development
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:292020
PohranioIvana Gizdić