specijalistički diplomski stručni
UTJECAJ REVALORIZACIJE NA FINANCIJSKE POKAZATELJE LISTANIH HOTELSKIH PODUZEĆA U RH
završni rad

Karlo Barić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet