završni rad
UČINKOVITO PRUŽANJE USLUGA OD OPĆEG INTERESA – OD JAVNOG PREMA PRIVATNOM UPRAVLJANJU
završni rad

Valentina Bartulović (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet