završni rad
SUSTAV SOCIJALNE SKRBI U RH
završni rad

Laura Lončina (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovSUSTAV SOCIJALNE SKRBI U RH : završni rad
AutorLaura Lončina
Voditelj/MentorBlanka Šimundić (mentor)
Sažetak rada
Tijekom ljudske povijesti, većina osoba suočila se u većoj ili manjoj mjeri s nesigurnošću proizašlom iz nezaposlenosti, invalidnosti, bolesti, starosti i smrti. U području ekonomije ti neizbjeţni aspekti ljudskoga ţivota nazivaju se prijetnjama ekonomskoj sigurnosti pojedinca. Socijalnu politiku u RH provodi Vlada Republike Hrvatske s osnovnim ciljem poboljšanja poloţaja najugroţenijeg dijela stanovništva. U ovom radu analiziramo sustav socijalne skrbi, kao jedan od najbitnijih dijelova socijalne politike, te usporedujemo njegovu strukturu i trendove s odabranim zemljama. Naglasak je stavljen na cjelovit sustav financiranja sustava socijalne skrbi, koji osim mirovinskog i zdravstvenog sustava uključuje sustav pomoći za vrijeme nezaposlenosti, sustav socijalne pomoći siromašnima i isključenim, sustav rodiljne i roditeljske potpore i sustav doplatka za djecu. Tijekom analize u ovom radu stječe se dojam da je potrebno reformirati hrvatski mirovinski, zdravstveni i socijalni sustav, a pogotovo njihovo financiranje na način da se ti sustavi pribliţe trţištu i trţišnoj utakmici, a odvoje od drţavnog proračuna.
Ključne riječiekonomska sigurnost sustav socijalne skrbi miroviski sustav
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
MjestoSplit
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Opća ekonomija
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjpreddiplomski
Naziv studijskog programaEkonomija
Akademski / stručni nazivsveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivauniv. bacc. oec.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Throughout human history most of the people, to a greater or lesser extent, faced with the uncertainty arising from unemployment, disability, illness, old age or death. In the field of economics these inevitable aspects of human life are called threats to the economic security of individuals. Social Policy in Croatia is carried out by the Croatian Government with fundamental purpose of improving the situation for the most vulnerable part of the population. In this paper we are analyzing the social welfare system, as one of the most important aspects of social policy, and comparing its structure and trends with selected countries. Emphasis is placed on the complete financing system of the social welfare system, which in addition to the pension and health system includes a help system for unemployment, social assistance to the poor, the system of maternity and parental sustenance, and the child support. During the analysis in this paper, one gets the impression that it is necessary to reform the Croatian pension, health and social system, and in particular their financing in a way that puts these systems closer to the market and competition, but separated from the state budget.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)economic security social welfare system pension system
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:020281
PohranioIvana Gizdić