završni rad
STRATEŠKA ANALIZA POSLOVANJA OPTIKE ANDA
završni rad

Vanja Marović (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovSTRATEŠKA ANALIZA POSLOVANJA OPTIKE ANDA : završni rad
AutorVanja Marović
Voditelj/MentorŽelimir Dulčić (mentor)
Sažetak rada
Strategija djelovanja osnova je realizacije svrhe postojanja poduzeća. Kvaliteta strateškog djelovanja i planiranja ovisi o povezanosti poslovnih funkcija te kombiniaciji svih razina menadžmenta. Na kvalitetu strateškog djelovanja utječe razvijenost logističkog sustava čija je zadaća da osigura prikupljanje i obradu ključnih informacija i podataka za donošenje odluka. Za provođenje strateških odluka važno je poznavanje okoline poduzeća kako interne tako i eksterne jer iz te dvije dimenzije proizlaze nage, slabosti te prigode i prijetnje poduzeća. Kontinuiranim praćenjem promjena u eksternoj okolini poduzeće povećava spremnost i brzinu reakcije kao odgovor na promjene u okruženju. Eksternoj se okolini poduzeće treba prilagoditi jer njezine elemente ne može mijenjati, dok internu može promijeniti ovisno o ciljevima i potrebama. Strategija djelovanja optike Anda je bila je u fokusu rada kako bi se istražile teorijske spoznaje strateške organizacije poslovanja u praksi. Analiza poslovanja i strategija ukazala je da je optika Anda vodeća na lokalnom tržištu Splita. Prednost i položaj temelji na precizno definiranim lokacijama prodavaonica te ponudi brendova. Diferenciraju se akcijama koje su tipične za njih jer ih organiziraju na razini s promocijama koje se provode za brend koji distribuiraju i po kojem su poznati, Ray Ban. Tržište i okolinu osluškuju zahvaljujući marketing i menadžment alatima ocjene stanja i trendova u okolini. Glavni generatori informacija jesu internet mreže po put facebook-a, službene stranice, te ostali portali. Budući strateški ciljevi Ande jesu širenje na tržištu Dalmacije te proširenje asortimana accessoriesa. S obzirom na snagu strategija koje su koristili do sada i na razvijenost sustava potpore odlučivanju može se reći da je buduće poslovanje perspektivno.
Ključne riječistrategije naočale okolina poduzeća
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
MjestoSplit
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Organizacija i menadžment
Vrsta studijastručni
Stupanjstručni
Naziv studijskog programaManagement malog poduzeća
Akademski / stručni nazivstručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivabacc. oec.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-08
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Action Strategy is the basis for reaching the purpose of existence of the company. The quality of strategic planning depends on the integration of business functions and communication on all levels of management. The quality of strategic action depends on development of the logistics system that is designed to ensure the collection and processing of key information and data for decision-making. For implementing the strategic decisions it is important to understanding both internal and external environment of the company, because these two dimensions emerge strengths, weaknesses and opportunities and threats for the company. Continuous monitoring of changes in the external environment increases the company's readiness and reaction speed in response to changes in the environment. The external environment, the company should be adjusted because of its elements can not be changed, while the internal can be adjusted depending on the goals and needs. Action Strategy of Anda company was the focus of work in order to investigate the theoretical knowledge of the organization's strategic business in practice. Business Analysis and Strategy showed that Anda is the leader on the local market, Split. That position is based on precisely defined locations and brands they sell, sam eas specialized promotions out for the brand Ray Ban. Market environment is monitored thanks to marketing and management tools in assessing the situation and trends in the environment. The main generators of information are the Internet network by way Facebook, the official website and other portals. Future strategic objectives of Anda are spreading in the market of Dalmatia and expand the assortment of accessories. Given the strength of strategies that have been used so far and on the development of decision support systems it can be concluded that the future business is perspective.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)strategy glasses environment of the company
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:497916
PohranioIvana Gizdić