specijalistički diplomski stručni
IMPLEMENTACIJA BSC MODELA NA PRIMJERU POSLOVNOG SUBJEKTA BOSNIĆ D.O.O.

Marija Kvesić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet