diplomski rad
STATISTIĈKA ANALIZA TURIZMA U REPUBLICI HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OD 2005. DO 2014. GODINE
Diplomski rad

Bože Zekić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet