diplomski rad
USPOREDNA ANALIZA ODABRANIH METODA PROCJENE PODUZEĆA NA PRIMJERU ATLANTIC GRUPE D.D.
Diplomski rad

Nikolina Gardijan (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovUSPOREDNA ANALIZA ODABRANIH METODA PROCJENE PODUZEĆA NA PRIMJERU ATLANTIC GRUPE D.D. : Diplomski rad
AutorNikolina Gardijan
Voditelj/MentorSandra Pepur (mentor)
Sažetak rada
Procjena vrijednosti poduzeća je složen i delikatan posao koji zahtijeva od procjenitelja praktično iskustvo i teorijsko znanje. Predmet istraživanja u ovome radu su različite metode vrednovanja poduzeća i usporedba njihovih rezultata do kojih se došlo primjenom odabranih metoda. U ovom radu vrednovanje Atlantic grupe izvršeno je pomoću slijedećih metoda: metode knjigovodstvene i ispravljene knjigovodstvene vrijednosti, metode P/B multiplikatora, metode P/E multiplikatora te metode diskontiranih novčanih tokova poduzeću (DCF). Navedene metode su odabrane na temelju dostupnih financijskih podataka i trenutačnog stanja poduzeća. Dodatni razlog za odabir DCF metode leži u činjenici da ona implementira očekivano buduće poslovanje poduzeća, odnosno prikazuje budući poslovni rezultat poduzeća. Empirijsko istraživanje provedeno pomoću prethodnih metoda potvrđuje da analizirane metode vrednovanja rezultiraju različitim vrijednostima promatranog poduzeća. Sve navedeno dovodi do zaključka da ne postoji jedinstvena metoda za izračunavanje vrijednosti poduzeća i da je potrebno poduzeće dobro sagledati ovisno o situaciji u kojoj se nalazi i tipu njegovog pravnog oblika kako bi se izabrala metoda koja će dovesti do najpouzdanijih i najkvalitetnijih rezultata. Statičke i dinamičke metoda vrednovanja poduzeća polaze od različitih pretpostavki, što za posljedicu ima različite rezultate vrednovanja poduzeća. Zbog toga je vrlo bitno odabrati eksperta koji će koristiti najprikladniju metodu za procjenu vrijednosti poduzeća i koji će subjektivan utjecaj svesti na minimum.
Ključne riječiprocjena vrijednosti statičke i dinamičke metode ekspert
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
MjestoSplit
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Financije
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaPoslovna ekonomija
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. oec.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-12
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Business evaluation is a complex delicate job that requires appraisers practical experience and theoretical knowledge. Subject of research in this study are different methods of business evaluation and comparison of their results that were obtained using the selected method. In this study evaluation of Atlantic Group was carried out using the following methods: methods of accounting and corrected book value, the method P/B multiples, the method P/E multiples and discounted cash flow of the company (DCF). These methods are chosen based on available financial data and the current state of the company. Another reason for choosing the DCF method lies in the fact that it implements the expected future performance of the company and showing a company's future success. Empirical research conducted by previous methods confirms that analyzed methods of evaluation result in different values of the observed company. All this leads to the conclusion that there is no unique method for calculating value of the company and that there is a need to go good consideration of the company depending on the a situation in which there is a type of its legal form in order to choose a method that will lead to the most reliable and highest quality results. Static and dynamic methods of business evaluation are based on the different assumptions, which results in a different results. Therefore it is very important to choose an expert who will use the most appropriate method for assessing the value of the company and who will minimize subjective impact.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)valuation static and dynamic methods expert.
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:543373
PohranioIvana Gizdić