specijalistički diplomski stručni
UTJECAJ KRIZE NA POSLOVANJE HOTELA U GRADU SPLITU
Završni rad

Marijana Madunić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovUTJECAJ KRIZE NA POSLOVANJE HOTELA U GRADU SPLITU : Završni rad
AutorMarijana Madunić
Voditelj/MentorDejan Kružić (mentor)
Sažetak rada
Kada pogledamo koliki udio u cjeloukupnom gospodarskom priljevu i značaju u našoj zemlji obuhvaća poslovanje hotelskih poduzeća, primjećujemo da je isto tako, obzirom na brojne specifičnosti i detalje, njihova osjetljivost na krizne situacije veća u odnosu na ostale gospodarske djelatnosti. Provedenim istraživanjem pokazalo se da većina ispitanika pravilno identificira probleme nacionalnog gospodarstva u endogenim uzrocima. To dobiva potvrdu i u postotku od 30,77% ispitanika koji su izrazili stav da su problemi hrvatskog gospodarstvo rezultat unutarnjih uzroka, no istovremeno, više od polovine ispitanika smatra da je svjetska ekonomska kriza bitno utjecala na gospodarstvo Republike Hrvatske. Rezultati istraživanja pokazali su zadovoljavajući pristup menadžera ovoj tematici što implicira na zaključak kako je svijest o postojanju kriznih situacija i važnosti kriznog menadžmenta prisutna među hotelijerima, odnosno da je krizno razdoblje iz kojeg smo izašli ostavilo traga i pozitivnog odjeka na razvoj kriznog menadžmenta i samu ulogu menadžera i razvoju svijesti i prilagodbi takvoj situaciji, što se ogleda isto tako i edukaciji i prilagodbi povišenim kriterijima koje je donijelo postkrizno razdoblje i određivanje Hrvatske i poglavito Splitsko dalmatinske Županije i grada Splita kao makro preporučljive turističke destinacije, a sva navedena kretanja su i rezultirala i popunjenošću hotelskih kapaciteta najbliže najboljim brojkama prijeratnih rezultata u Splitu.
Ključne riječisvjetska ekonomska kriza hrvatsko gospodarstvo hotelska poduzeća krizni menadžment.
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
MjestoSplit
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Organizacija i menadžment
Vrsta studijastručni
Stupanjspecijalistički diplomski
Naziv studijskog programaMenadžment; smjerovi: Upravljanje projektima, Upravljanje financijama i porezima, Računovodstvo i revizija
SmjerUpravljanje projektima
Akademski / stručni nazivstručni/a specijalist/ specijalistica ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivastruč. spec. oec.
Vrsta radaspecijalistički diplomski stručni
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
When we look at the share in the overall economic inflow and importance of business hotel companies in our country, we notice that it is , based on many specifics and details, their sensitivity to crisis situations higher compared to other economic activities. This research has been shown that the majority of respondents correctly identified problems of the national economy in endogenous causes. To receive a confirmation and a percentage of 30.77% of the respondents who expressed the view that the problems of the Croatian economy is the result of internal causes, but at the same time, more than half of respondents believe that the global economic crisis significantly affected the Croatian economy. The results showed satisfactory access to managers this subject which leads to the conclusion that the awareness of crisis situations and the importance of crisis management are present among hoteliers, and that the crisis period from which we emerged, reflected the positive response to the development of crisis management and the very role of managers and developing awareness and adapting such a situation, which is reflected as well as education and adapting high criteria that reached the post-crisis period and the determination of Croatian and especially the Split-Dalmatia County and the city of Split as macro recommended tourist destinations, and all of these developments are the result and occupancy hotel capacity nearest best figures of pre-war results in Split.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)world economic crisis the Croatian economy hotel companies crisis management.
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:902416
PohranioIvana Gizdić