diplomski rad
FISKALNA ODGOVORNOST U PRORAĈUNU NA PRIMJERU GRADA ŠIBENIKA
Diplomski rad

Ivana Peran (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovFISKALNA ODGOVORNOST U PRORAĈUNU NA PRIMJERU GRADA ŠIBENIKA : Diplomski rad
AutorIvana Peran
Voditelj/MentorBranka Ramljak (mentor)
Sažetak rada
U ovom radu provedeno je istraţivanje kako funkcionira sustav fiskalne odgovornosti u Republici Hrvatskoj na primjeru jedinice lokalne samouprave, grada Šibenika. Najznačajniji propisi na kojima se temelji ovo istraţivanje su: Zakon o proračunu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti te Zakon o sustavu unutarnjih kontrola. Prvo je teorijski pojašnjen sustav svih proračuna na razini drţave, osobito lokalnog proračuna te pravilnici i uredbe koje oni moraju poštovati u svom poslovanju. U nastavku je naglasak stavljen na sustav fiskalne odgovornosti koji se temelji na Izjavi i Upitniku o fiskalnoj odgovornosti te je prikazano koliko je zapravo koristan Upitnik gradu Šibeniku. Pomoću njega, grad provodi samoocjenjivanje svog poslovanja i pruţa rezultate na uvid nadleţnom Ministarstvu financija. Cjelokupni sustav fiskalne odgovornosti temelji se na pet dokumenata koji čine grad Šibenik fiskalno odgovornom jedinicom.
Ključne riječiproraĉun proraĉunski korisnik fiskalna odgovornost ĉelnik unutarnja kontrola
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
MjestoSplit
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Računovodstvo
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaPoslovna ekonomija
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. oec.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2017-02
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
In this study,was conducted research how works the system of fiscal responsibility in the Republic of Croatia in the case of a local government, the city of Sibenik. The most important rules that underpin this study are: Budget Law, Law on Fiscal Responsibility Act and the system of internal controls. The first is theoretically explained the system of the budget at the state level, especially local budgets and ordinances and decrees that they must be respected in its operations. Below is the emphasis on fiscal responsibility system based on the Declaration and the Questionnaire on fiscal responsibility and shown just how useful is questionnaire for town of Sibenik. With it, the city carried out self-assessment of its operations and provides the results to the competent Ministry of Finance. The entire system of fiscal responsibility is based on the five documents that make up the city of Sibenik fiscally responsible unit.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)budget budget users fiscal responsibility head internal control
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:780293
PohranioIvana Gizdić