diplomski rad
OBJAVLJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH INFORMACIJA O SEKTORU OPĆE DRŽAVE
Diplomski rad

Katarina Perković Paloš (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovOBJAVLJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH INFORMACIJA O SEKTORU OPĆE DRŽAVE : Diplomski rad
AutorKatarina Perković Paloš
Voditelj/MentorAndrijana Rogošić (mentor)
Sažetak rada
IPSAS su međunarodni računovodstveni standardi za javni sektor koje koriste zemlje diljem svijeta kao okvir za sastavljanje i prezentiranje financijskih izvještaja. Izdani su od strane Odbora za javni sektor, a temelje se na Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Paket IPSAS se sastoji od 32 standarda na obračunskoj osnovi, jednog standarda na gotovinskoj osnovi te 6 standarda u pripremi, tzv. nacrti koji će također biti na obračunskoj osnovi. Primjenjuju ih sve jedinice javnog sektora osim profitno orijentiranih državnih subjekata. Na temelju njih su se počeli razvijati Europski računovodstveni standardi za javni sektor (EPSAS) koje će koristiti zemlje članice EU. Njihov razvoj je potaknut financijskom krizom u Europi koja zahtijeva ujednačavanje računovodstvenog sustava svih zemalja članica u području javnog sektora. Imaju za cilj potpunu usklađenost računovodstvenih osnova unutar i između država članica EU. IPSAS 22 – Objavljivanje informacija o sektoru opće države je standard na obračunskoj osnovi koji predstavlja jedan od 3 standarda specifična za poslovanje sektora opće države. Sve države koje svoje financijske izvještaje temelje na obračunskoj osnovi, moraju se pridržavati uvjeta i odredbi definiranih ovim standardom. Oni financijski izvještaji koji su sastavljeni u skladu s ovim standardom pružaju informacije koje su korisne prilikom donošenja odluka i upućuju na odgovornost jedinice za resurse kojima raspolaže i koje kontrolira. Ovaj standard zahtijeva da se konsolidirani financijski izvještaji države razdvajaju sa svrhom da se informacije o sektoru opće države prezentiraju zasebno kao jedan dio ukupnog javnog sektora. Svi subjekti koji objavljuju podatke o sektoru opće države u skladu s ovim standardom trebaju objaviti koji su sve kontrolirani subjekti koji su uključeni u sektor opće države.
Ključne riječiIPSAS EPSAS sektor opće države
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
MjestoSplit
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Računovodstvo
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaPoslovna ekonomija
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. oec.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2017-01
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
IPSAS are international accounting standards for the public sector used by countries worldwide as a framework for the preparation and presentation of financial statements. They were issued by the IPSASB and they are based on the International Financial Reporting Standards. IPSAS package consists of 32 standards on an accrual basis, a single standard on a cash basis and 6 standards in preparation , so-called plans which will also be on an accrual basis. They are used by all public sector units other than profit-oriented state entities. European accounting standards for the public sector (EPSAS) were developed based on IPSAS and they represent standards which will be used by EU member states. Their development was driven by the financial crisis in Europe, which requires standardization of accounting systems of all member states in the area of the public sector. They aim at full harmonization of accounting basis within and between EU member states. IPSAS 22 - Disclosure of information about the general government sector is standard on the accrual basis, which is one of the three standards for specific business sectors of general government. All countries which financial staetements are based on the accrual basis, must abide by the terms and conditions defined by this standard. Those financial statements which are prepared in accordance with this standard provide information that is useful in making decisions and refer the accountability for its resources with the disposal and controlled. This standard requires that the consolidated financial statement are separated in order to have information about the general government sector are presented separately as a part of the public sector. All entities that publish data on the general government sector in accordance with this standard should announce which are all controlled entities that are included in the general government sector.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)IPSAS EPSAS general government sector
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:447646
PohranioIvana Gizdić