disertacija
EKONOMSKA REGULACIJA MEĐUOPERATORSKOG PORAVNANJA I UPRAVLJANJA ZAGUŠENJIMA NA TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE
Doktorska disertacija

Dubravko Sabolić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet