završni specijalistički
Karakteristike menadžmenta i menadžera u privatnom i javnom sektoru u Šibensko-kninskoj županiji
ZAVRŠNI RAD

Dario Šimić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet