završni specijalistički
UTJECAJ NOVOG REGULATORNOG OKVIRA UPRAVLJANJA RIZIKOM LIKVIDNOSTI NA STABILNOST BANKARSKOG SUSTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ZAVRŠNI RAD

Katarina Vlahović (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet