diplomski rad
KUĆE ZA ODMOR KAO NOVI SEGMENT TURISTIČKE PONUDE U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
Diplomski rad

Maja Marković (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet