diplomski rad
STATISTIČKA ANALIZA KRETANJA TURIZMA U GRADU SPLITU OD 2005. DO 2015. GODINE
Diplomski rad

Domagoj Kasum (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovSTATISTIČKA ANALIZA KRETANJA TURIZMA U GRADU SPLITU OD 2005. DO 2015. GODINE : Diplomski rad
AutorDomagoj Kasum
Voditelj/MentorAnte Rozga (mentor)
Sažetak rada
Predmet istraživanja u ovom radu bila su statistička kretanja turizma u gradu Splitu i to u razdoblju od 2005. do 2015. godine. U spomenutom razdoblju istraživanje je obuhvatilo statistička kretanja koja se odnose na konkurentnost destinacije, tj. sliku koju strani turisti imaju o gradu Splitu kao destinaciji, njihovu motivaciju, zadovoljstvo uslugom i sl. Osim navedenog, kod istraživanja su se u obzir uzele i njihove značajke poput dobi, spola, razine obrazovanja i ostalo. U teorijskom dijelu istraživanja opisana su četri kriterija za koja se smatra da su jako bitni faktori uspješnosti destinacije na globalnom turističkom tržištu. Ta četri kriterija su konkurentnost, motivacija, zadovoljstvo te informacijski kanali. Ciljevi ovog istraživanja su bila proučavanje statističkih kretanja u gradu Splitu kao turističkoj destinaciji u desetogodišnjem razdoblju od 2005. kako bi se odgovorilo na navedena pitanja, te dokazalo ili odbacilo postavljene hipoteze. Kod istraživanja navedenog cilj je bio fokusirati se na aspekte koji se odnose na konkurentnost Splita kao turističke destinacije, tj. promotriti kakva su bila njihova kretanja u desetogodišnjem periodu i dobiti uvid kako je to utjecalo na općenitu sliku konkurentnosti Splita kao destinacije. Kao rezultat istraživanja dobilo se da se samo četvrta hipoteza koja pretpostavlja da postoji razlika u motiviranosti turista za dolazak u Split, s obzirom na dob, može djelomično prihvatiti. Za smještaj i za organizaciju kao dva od tri glavna motivatora za dolazak u Split pokazalo se da potoji razlika među turistima s obzirom na dob, dok se za treći motivator a to je sadržaj nije statistički značajnom pokazala razlika s obzirom na dob.
Ključne riječiKonkurentnost motivacija zadovoljstvo informacijski kanali
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
MjestoSplit
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Kvantitativna ekonomija
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaPoslovna ekonomija
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. oec.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2017-03
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The subject of the present study was the statistical trends of tourism in the city of Split in the period from 2005 to 2015. In the mentioned period the research included statistical trends relating to the competitiveness of the destination and the picture that tourists have of the city of Split as the destination, their motivation, satisfaction with the service. In addition, with research were taken their features like age, sex, education level and more. In the theoretical part of the research are described four criteria that are considered to be very important factors of destination on the global tourism market. These four criteria are competitiveness, motivation, satisfaction and information channels. The objectives of this research was the study of statistical trends in Split as a tourist destination in the period of ten years from 2005. so it could be responded to the questions, and proved or rejected the proposed hypotheses. In the research goal was to focus on the aspects relating to the competitiveness of Split as a tourist destination in last 10 years. As a result of research we got that only a fourth hypothesis, which presupposes that there is a difference in motivation of tourists to arrive in Split, in terms of age, can be partially accepted. For accommodation and for the organization as two of the three main motivators for arrival in Split proved that there is a difference considering tourists in terms of age, while for the third motivator and that is the content is not statistically significant showed differences according to age.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)Competitiveness motivation satisfaction information channels
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:075556
PohranioIvana Gizdić