Pages

''TRETMAN ENERGENATA U OKVIRU ZAKONA O TROŠARINAMA''
''TRETMAN ENERGENATA U OKVIRU ZAKONA O TROŠARINAMA''
Nevena Zlojić
U Hrvatskoj su trošarine kao poseban oblik poreza na promet uvedene u sklopu sveobuhvatne porezne reforme koja je započela 1993. godine donošenjem Zakona o porezu na dohodak i Zakona o porezu na dobit. Postoji nekoliko argumenata kojima se može objasniti današnje značajno prisustvo za uvođenje trošarina (trošarinskih proizvoda) u koje ubrajamo i oporezivanje energenata. To su: mogućnost ubiranja izdašnih prihoda, uz relativno niske administrativne troškove, utjecanje na...
,,HARMONIZACIJA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA LISTANIH PODUZEĆA NA ZAGREBAČKOJ BURZI''
,,HARMONIZACIJA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA LISTANIH PODUZEĆA NA ZAGREBAČKOJ BURZI''
Anita Ćapin
Ovim radom se željela istražiti harmonizacija financijskih izvještaja između onih poduzeća koja svoje dionice listaju na Zagrebačkoj burzi i onih koji ne kotiraju na burzi. Istraživanje je provedeno na uzorku od 30 hrvatskih poduzeća. Uočeno je da poduzeća koja kotiraju na burzi imaju homogenije izvještaje od poduzeća koji ne kotiraju na burzi iz razloga što učestalije koriste metodu troška. Također imaju homogenije iskazivanje, veću homogenost u iskazivanju amortizacije te...
-Statistička analiza inozemne zaduženosti Hrvatske u razdoblju od 1990.-2013. godine-
-Statistička analiza inozemne zaduženosti Hrvatske u razdoblju od 1990.-2013. godine-
Marija Gudelj
U Hrvatskoj je prisutan trend kontinuiranog povećanja inozemnog duga. Problem inozemne zaduženosti kulminirao je za vrijeme globalne ekonomske krize kada je vrijednost inozemnog duga premašila vrijednost BDP-a. Cilj ovog rada bio je objasniti uzroke prevelike zaduženosti te ukazati na problem održivosti inozemnog duga zemlje. Uz to, analiziran je utjecaj determinanti ,koje uvelike utječu na održivost duga, na kretanje bruto inozemnog duga za vrijeme krize. Na temelju analize...
ADAM SMITH U ISTRAŽIVANJU PRIRODE I UZROKA BOGATSTVA NARODA I U TEORIJI MORALNIH OSJEĆAJA
ADAM SMITH U ISTRAŽIVANJU PRIRODE I UZROKA BOGATSTVA NARODA I U TEORIJI MORALNIH OSJEĆAJA
Kristina Vidulin
Problem i cilj istraživanja predstavlja traženje veze u stavovima Adama Smitha kao filozofa i kao ekonomista pomoću njegovih glavnih djela. U prvom dijelu rada prikazana je biografija Adama Smitha, njegovo školovanje, život i glavni radovi koji se danas smatraju velikim djelima koji su izrazito dominirali u svom vremenu. Slijedi dio koji se odnosi na njegova glavna djela: „Teorija moralnih osjećaja“ (1759.) koja je ujedno bila prva knjiga Adama Smitha u kojoj on dokazuje da nije...
ADEKVATNOST CILJANJA INFLACIJE KAO STRATEGIJE EUROSISTEMA U VRIJEME RECESIJE
ADEKVATNOST CILJANJA INFLACIJE KAO STRATEGIJE EUROSISTEMA U VRIJEME RECESIJE
Ante Mikulić
Tema ovog diplomskog rada je adekvatnost ciljanja inflacije kao strategije Eurosistema u vrijeme krize i recesije. U teorijskom dijelu rada definiran je pojam, odnosno značenje monetarnih strategija. Analizirane su tri vrste strategija monetarne politike. U nastavku je obrađena reforma strategije monetane politike ECB-a. Dakle, objašnjava se zamjena strategije ciljanja monetarnih agregata sa strategijom ciljanja inflacije 2003. godine. U istraživačkom dijelu rada analizane su prednosti...
AFERA DIESELGATE I NJEN UČINAK NA POSLOVANJE VOLGKSWAGEN AG
AFERA DIESELGATE I NJEN UČINAK NA POSLOVANJE VOLGKSWAGEN AG
Joshua Anić
Afera Dieselgate je jedna od najvećih afera u povijesti autoindustrije. Cilj ovog rada je bio istražiti kakve učinke je ona imala na poslovanje Volkswagen Grupe. Koristeći podatke iz financijskih izvješća Grupe 2005.-2015. godine provedeni testovi su doveli do zaključka da se dio postavljenih hipoteza može prihvatiti. Prihvaćene istraživačke hipoteze H1 i H2, tj. da je afera značajno utjecala na povećanje obveza Volkswagen Grupe te na pad cijena dionica Grupe. Odbačene hipoteze...
AKTIVNOSTI U UPRAVLJANJU RAZVOJEM NOVOG PROIZVODA
AKTIVNOSTI U UPRAVLJANJU RAZVOJEM NOVOG PROIZVODA
Dina Landikušić
Upravljanje i razvoj novog proizvoda nikada nije igralo tako veliku ulogu u suvremenim marketinškim aktivnostima. Stari postulati tržišta, od kojih se neki dan danas izučavaju u obrazovnim sustavima koji se bave problematikom marketinga, polagano prestaju ili su već odavno prestali vrijediti. Moderna poduzeća sve se više susreću sa snažnim pritiskom za inovacijom bilo da je riječ o proširivanju asortimana ili razvoju novih proizvoda. Noephodnost usmjeravanje pozornosti prema...
AKTUALNI TEORIJSKI PRISTUPI U UPRAVLJANJU RAZVOJEM NOVOG PROIZVODA
AKTUALNI TEORIJSKI PRISTUPI U UPRAVLJANJU RAZVOJEM NOVOG PROIZVODA
Petra Odak
Konkurentno tržište današnjeg doba tvrtkama svakodnevno postavlja složene zahtjeve u vidu kvalitete, inovativnosti i brzine pri upravljanju proizvodima. Menadžeri proizvoda susreću se s izazovom održavanja pozicije na tržištu uz istovremeno prilagođavanje nekolicini trendova koji se brzo mijenjaju. Iz tog razloga važno je kontinuirano unapređivati asortiman poduzeća i kreirati pozitivno iskustvo korištenja proizvoda za svoje kupce. Menadžeri proizvoda također trebaju voditi...
AKTUALNO STANJE I POTENCIJALI RAZVOJA KULTURNOG TURIZMA U GRADU ZADRU
AKTUALNO STANJE I POTENCIJALI RAZVOJA KULTURNOG TURIZMA U GRADU ZADRU
Mateo Čakarun
Primarni ciljevi ovog rada bili su naglasiti adekvatnu valorizaciju i zaštitu kulturnih resursa, ukazati na nedostatak veza među nositeljima turističke i kulturne ponude, te ukazati na potrebu koordiniranog kreiranja ponude kulturnog turizma. U prvom dijelu rada predstavljeni su predmet i problem istraživanja, postavljene hipoteze, ciljevi i doprinos rada te je pojašnjena sama metodologija korištena za izradu ovog rada. Preostali dio rada sastoji se od teorijskog i empirijskog dijela....
AKTUALNO STANJE I POTENCIJALI RONILAČKOG TURIZMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
AKTUALNO STANJE I POTENCIJALI RONILAČKOG TURIZMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Anđela Ćosić
Glavni cilj diplomskog rada bio je provesti istraživanje o aktualnom stanju i potencijalima ronilačkog turizma u Republici Hrvatskoj te ukazati na temeljne probleme koji se javljaju u provedbi ronilačkog turizma. Dao se uvid u trenutno stanje ronilačkog turizma u svijetu i Hrvatskoj u teorijskom dijelu rada, a u istraživanju se osvrnulo na temeljne probleme i moguća poboljšanja u Hrvatskoj. Istraživanjem provedenim među ronilačkim centrima pokušalo se doći do odgovora o njihovom...
AKTUALNO STANJE I RAZVOJNI POTENCIJALI PRIVATNOG SMJEŠTAJA NA PODRUČJU SREDNJIH POLJICA, OPĆINA OMIŠ
AKTUALNO STANJE I RAZVOJNI POTENCIJALI PRIVATNOG SMJEŠTAJA NA PODRUČJU SREDNJIH POLJICA, OPĆINA OMIŠ
Lucija Mihanović
Privatni smještaj u zadnje vrijeme predstavlja sve popularniji oblik usluge koji zadovoljava zahtjeve gostiju za aktivnijim ali i mirnijim odmorom. Prednosti ponude privatnog smještaja za razvoj turizma u odredištu su višestruke, na primjer omogućuje prilično brzu i jednostavnu valorizaciju inače nerazvijenih područja, proširuje postojeću opskrbu već razvijenim destinacijama, pomaže u očuvanju urbanih i ruralnih središta te povećava stopu zaposlenosti. Radom se analizira...

Pages