Pages

,,HARMONIZACIJA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA LISTANIH PODUZEĆA NA ZAGREBAČKOJ BURZI''
,,HARMONIZACIJA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA LISTANIH PODUZEĆA NA ZAGREBAČKOJ BURZI''
Anita Ćapin
Ovim radom se željela istražiti harmonizacija financijskih izvještaja između onih poduzeća koja svoje dionice listaju na Zagrebačkoj burzi i onih koji ne kotiraju na burzi. Istraživanje je provedeno na uzorku od 30 hrvatskih poduzeća. Uočeno je da poduzeća koja kotiraju na burzi imaju homogenije izvještaje od poduzeća koji ne kotiraju na burzi iz razloga što učestalije koriste metodu troška. Također imaju homogenije iskazivanje, veću homogenost u iskazivanju amortizacije te...
-Statistička analiza inozemne zaduženosti Hrvatske u razdoblju od 1990.-2013. godine-
-Statistička analiza inozemne zaduženosti Hrvatske u razdoblju od 1990.-2013. godine-
Marija Gudelj
U Hrvatskoj je prisutan trend kontinuiranog povećanja inozemnog duga. Problem inozemne zaduženosti kulminirao je za vrijeme globalne ekonomske krize kada je vrijednost inozemnog duga premašila vrijednost BDP-a. Cilj ovog rada bio je objasniti uzroke prevelike zaduženosti te ukazati na problem održivosti inozemnog duga zemlje. Uz to, analiziran je utjecaj determinanti ,koje uvelike utječu na održivost duga, na kretanje bruto inozemnog duga za vrijeme krize. Na temelju analize...
ADAM SMITH U ISTRAŽIVANJU PRIRODE I UZROKA BOGATSTVA NARODA I U TEORIJI MORALNIH OSJEĆAJA
ADAM SMITH U ISTRAŽIVANJU PRIRODE I UZROKA BOGATSTVA NARODA I U TEORIJI MORALNIH OSJEĆAJA
Kristina Vidulin
Problem i cilj istraživanja predstavlja traženje veze u stavovima Adama Smitha kao filozofa i kao ekonomista pomoću njegovih glavnih djela. U prvom dijelu rada prikazana je biografija Adama Smitha, njegovo školovanje, život i glavni radovi koji se danas smatraju velikim djelima koji su izrazito dominirali u svom vremenu. Slijedi dio koji se odnosi na njegova glavna djela: „Teorija moralnih osjećaja“ (1759.) koja je ujedno bila prva knjiga Adama Smitha u kojoj on dokazuje da nije...
AFERA DIESELGATE I NJEN UČINAK NA POSLOVANJE VOLGKSWAGEN AG
AFERA DIESELGATE I NJEN UČINAK NA POSLOVANJE VOLGKSWAGEN AG
Joshua Anić
Afera Dieselgate je jedna od najvećih afera u povijesti autoindustrije. Cilj ovog rada je bio istražiti kakve učinke je ona imala na poslovanje Volkswagen Grupe. Koristeći podatke iz financijskih izvješća Grupe 2005.-2015. godine provedeni testovi su doveli do zaključka da se dio postavljenih hipoteza može prihvatiti. Prihvaćene istraživačke hipoteze H1 i H2, tj. da je afera značajno utjecala na povećanje obveza Volkswagen Grupe te na pad cijena dionica Grupe. Odbačene hipoteze...
AKTIVNOSTI U UPRAVLJANJU RAZVOJEM NOVOG PROIZVODA
AKTIVNOSTI U UPRAVLJANJU RAZVOJEM NOVOG PROIZVODA
Dina Landikušić
Upravljanje i razvoj novog proizvoda nikada nije igralo tako veliku ulogu u suvremenim marketinškim aktivnostima. Stari postulati tržišta, od kojih se neki dan danas izučavaju u obrazovnim sustavima koji se bave problematikom marketinga, polagano prestaju ili su već odavno prestali vrijediti. Moderna poduzeća sve se više susreću sa snažnim pritiskom za inovacijom bilo da je riječ o proširivanju asortimana ili razvoju novih proizvoda. Noephodnost usmjeravanje pozornosti prema...
AKTUALNI TEORIJSKI PRISTUPI U UPRAVLJANJU RAZVOJEM NOVOG PROIZVODA
AKTUALNI TEORIJSKI PRISTUPI U UPRAVLJANJU RAZVOJEM NOVOG PROIZVODA
Petra Odak
Konkurentno tržište današnjeg doba tvrtkama svakodnevno postavlja složene zahtjeve u vidu kvalitete, inovativnosti i brzine pri upravljanju proizvodima. Menadžeri proizvoda susreću se s izazovom održavanja pozicije na tržištu uz istovremeno prilagođavanje nekolicini trendova koji se brzo mijenjaju. Iz tog razloga važno je kontinuirano unapređivati asortiman poduzeća i kreirati pozitivno iskustvo korištenja proizvoda za svoje kupce. Menadžeri proizvoda također trebaju voditi...
AKTUALNO STANJE I POTENCIJALI RONILAČKOG TURIZMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
AKTUALNO STANJE I POTENCIJALI RONILAČKOG TURIZMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Anđela Ćosić
Glavni cilj diplomskog rada bio je provesti istraživanje o aktualnom stanju i potencijalima ronilačkog turizma u Republici Hrvatskoj te ukazati na temeljne probleme koji se javljaju u provedbi ronilačkog turizma. Dao se uvid u trenutno stanje ronilačkog turizma u svijetu i Hrvatskoj u teorijskom dijelu rada, a u istraživanju se osvrnulo na temeljne probleme i moguća poboljšanja u Hrvatskoj. Istraživanjem provedenim među ronilačkim centrima pokušalo se doći do odgovora o njihovom...
ANALIZA BONITETNIH INFORMACIJA OBRAZACA BON-1 I BONPLUS
ANALIZA BONITETNIH INFORMACIJA OBRAZACA BON-1 I BONPLUS
Petra Kutija
Bonitet ima ulogu da na temelju kvalitetne cjeline različitih ekonomskih događaja i procesa u poduzeću, procijeni hoće li to poduzeće imati potencijal da se dodatno ulažu sredstva s obzirom na način poslovanja tvrtke. Tokom istraživanja boniteta tvrtke pregledavaju se poslovne knjige, planovi u kraćoj i dužoj budućnosti i slično. Na bonitet poduzeća značajan utjecaj imaju i kvaliteta i realnost razvojnih programa, stupanj iskorištenosti kapaciteta, nivo produktivnosti rada,...
ANALIZA BONITETNIH INFORMACIJA OBRAZACA BON-1 I BONPLUS ZA AD PLASTIK D.D.
ANALIZA BONITETNIH INFORMACIJA OBRAZACA BON-1 I BONPLUS ZA AD PLASTIK D.D.
Marina Čabo
Menadžersko računovodstvo je bitna grana računovodstva zbog informacija koje pruži različitim korisnicima. Bonitetne informacije otkrivaju kako posluje poduzeće i služe da bi se donijele odluke. Podaci koji su od relevantne važnosti su: da li poduzeće posluje profitabilno, ekonomično, rentabilno, da li posluje sa dobitkom ili gubitkom, kakvi su odnosi sa kupcima i dobavljačima, da li podmiruje obveze, jeli financijski stabilno. U radu su se koristili obrasci BON-1 i BONPLUS. BON-1...
ANALIZA CIJENA DIONICA IZABRANIH SPORTSKIH
DRUŠTAVA U ODNOSU NA KRETANJE TRŽIŠTA
ANALIZA CIJENA DIONICA IZABRANIH SPORTSKIH DRUŠTAVA U ODNOSU NA KRETANJE TRŽIŠTA
Goran Ercegovac
Tržište kapitala na hrvatskom je području dugo vremena bilo relativno slabo razvijeno i tek je u posljednjih nekoliko godina postalo popularno među građanima. Trgovanje dionicama predmet je zanimanja i ekonomskih stručnjaka, ali i onih koji trguju dionicama. Zbog evidentne neizvjesnosti u kretanju cijena dionica sportskih društava postavlja se pitanje koji faktori utječu na kretanje cijena dionica. Cilj rada bio je dokazati neovisnost kretanja cijena dionica sportskih društava u...
ANALIZA DETERMINANTI JAVNOG DUGA U RH
ANALIZA DETERMINANTI JAVNOG DUGA U RH
Luka Krezo
Rad čine 3 cjeline u kojima se objašnjava uzrok kretanja javnog duga na primjeru Hrvatske. U prve dvije cjeline se teorijski objašnjava obrađena tema, a u zadnjoj cjelini se koristi praktični rad u kojem je cilj analizirati i objasniti pojam i značaj javnog duga za makroekonomsku stabilnost i gospodarski rast. U teorijskom dijelu je objašnjen javni dug kao pojam te njegov značaj. U drugoj cjelini se govori o uzrocima nastanka, te kretanjima i strukturi javnog duga Republike Hrvatske....

Pages