Paginacija

ŽIVOTNI CIKLUS OBITELJSKOG PODUZEĆA „INMONT VLAIĆ D.O.O.“
ŽIVOTNI CIKLUS OBITELJSKOG PODUZEĆA „INMONT VLAIĆ D.O.O.“
Ana Radmilo
Ovaj rad se bavi tematikom analize životnih ciklusa obiteljskih poduzeća. Mnogi autori predstavljaju svoje modele ciklusa, ali svi se temelje na četiri osnovne faze koje nalikuju životu svih živih organizama. Jedina razlika je u tome što poduzeće na kraju ne mora doživjeti kraj. Kroz analizu svake od četiriju osnovnih faza dobiva se uvid u njene karakteristike, prednosti i potencijalne probleme. Kako će poduzeće reagirati na te probleme, ovisi hoće li ono prevladati krizu i...
ŽIVOTNO OSIGURANJE NA PRIMJERU DRUŠTVA ZA OSIGURANJE UNIQA OSIGURANJE d.d.
ŽIVOTNO OSIGURANJE NA PRIMJERU DRUŠTVA ZA OSIGURANJE UNIQA OSIGURANJE d.d.
Andrea Ercegović
Cilj ovog rada bio je analizirati osnovne karakteristike i vrste proizvoda životnog osiguranja i razmotriti UNIQA osiguranje d.d. te analizirati raznoliku ponudu proizvoda koju možemo ugovoriti ukoliko se odlučimo sklopiti ugovor o osiguranju s UNIQA osiguranjem d.d. Između ostaloga cilj je analizirati razvijenost tržišta životnog osiguranja u Republici Hrvatskoj. Provedenim istraživanjem došli smo do zaključka kako je životno osiguranje nedovoljno zastupljeno u Republici...
„ANALIZA TRANSPARENTNOSTI HRVATSKIH BANAKA“
„ANALIZA TRANSPARENTNOSTI HRVATSKIH BANAKA“
Ivy Batinic
U ovom radu provedeno je istraživanje transparentnosti Hrvatskih banaka na temelju njihovih izvještaja iz 2015. godine. Za potrebe testiranja prikupljeni su podatci o poslovanju 27 banaka u Republici Hrvatskoj gdje je utvrđeno da se stupanj ciljane informiranosti razlikuje među bankama. Stupanj transparentnosti financijskih izvještaja definiran je kao broj iskazanih specifičnosti u izvještajima gdje je utvrđeno da se profitabilnost može povezati sa dobrovoljnim financijskim...
„MUSTANG LUX CAMP“ –POKRETANJE NEPOLJOPRIVREDNE JELATNOSTI NA OPG-U MUSTANG
„MUSTANG LUX CAMP“ –POKRETANJE NEPOLJOPRIVREDNE JELATNOSTI NA OPG-U MUSTANG
Bruno Vrkić
Turizam je u svijetu ali i u hrvatskoj jedna od najvažnijih gospodarskih grana, koja sa sobom nosi uzastopne promjene i nadogradnju. Upravo zbog želje za nadogradnjom, i želje kako biti drugačiji u ovoj grani je dovelo prvo do kampiranja,a u posljednjih 15 godina i do glampinga, luksuznog kampiranja. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Mustang, koje se nalazi u Glavicama, pored Sinja posluje već niz godinu, no upravo ta želja za isticanjem i za nadogradnjom dovela je do toga da u...
„PRAĆENJE I ALOKACIJA TROŠKOVA U KOMUNALNOM PODUZEĆU“
„PRAĆENJE I ALOKACIJA TROŠKOVA U KOMUNALNOM PODUZEĆU“
Ante Antičević
Upravljanje troškovima znači podvrgavanje troškova sustavu kontrole, odnosno upravljanje troškovima obuhvaća predviđanje, planiranje, budžetiranje i kontrolu troškova te analize koje pokazuju ponašanje troškova ovisno o promjeni okolnosti i uzroke odstupanja od predviđenih troškova s ciljem njihova zadržavanja u prihvatljivim granicama te osiguranja informacija menadžerima za izbor između alternativa koje omogućuju promjene smjerova aktivnosti radi postizanja optimalnih...
„PREFERENCIJA POTROŠAČA U ODABIRU
TRGOVAČKIH LANACA NA PODRUČJU
GRADA SPLITA“
„PREFERENCIJA POTROŠAČA U ODABIRU TRGOVAČKIH LANACA NA PODRUČJU GRADA SPLITA“
Ivana Bolčić
Većina istraživanja o preferenciji trgovačkih lanaca provođena je na području cijele zemlje, kroz ovaj rad se htjelo saznati stanje na području grada Splita. Istraživanjem se željelo doći do zaključka koji su najvažniji čimbenici zbog kojih potrošači odabiru trgovački lanac. Cilj istraživanja bio je dokazati ili opovrgnuti tri hipoteze. Prva hipoteza da je cijena faktor koji u najvećoj mjeri utječe na odabir trgovačkog lanca, nije prihvaćena. Drugom hipotezom htjelo...

Paginacija