diplomski rad
RAČUNOVODSTVO DRŽAVNIH POMOĆI I SUBVENCIJA NA STUDIJI SLUČAJA „LINIJSKA NACIONALNA PLOVIDBA“
diplomski rad

Tina Jelaska (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet