diplomski rad
UTJECAJ NAUTIČKOG TURIZMA NA RAZVOJ OBALNIH GRADOVA U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŢUPANIJI
Diplomski rad

Marijana Banović (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet