specijalistički diplomski stručni
UTJECAJ OUTSOURCINGA NA POSLOVNU USPJEŠNOST HOTELSKIH PODUZEĆA U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
završni rad

Kristijan Dragun (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet