diplomski rad
IZBOR DOBAVLJAČA I VIŠEKRITERIJALNA ANALIZA
Diplomski rad

Andre Thomas Muschter (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet