Fantov, Petra: UTJECAJ RAĈUNOVODSTVENIH POLITIKA NA FINANCIJSKI POLOŢAJ I USPJEŠNOST POSLOVANJA U HOTELIJERSKOJ DJELATNOSTI

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja