Pijuk, Alen: UPRAVLJANJE RIZICIMA PROJEKATA I USPOREDBA DVAJU ALATA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA NA PRIMJERU PROJEKTA RAZVOJA SOFTVERA

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja