Gulan, Antonia: UTJECAJ RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA DUGOTRAJNE IMOVINE NA FINANCIJSKI REZULTAT

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja