master's thesis
KOMPARATIVNA ANALIZA METODA NAKNADNOG PRIZNAVANJA I VREDNOVANJA DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE MEĐU PODUZETNICIMA U RH

Maja Pejić (2017)
University of Split
Faculty of economics Split