diplomski rad
KOMPARATIVNA ANALIZA METODA NAKNADNOG PRIZNAVANJA I VREDNOVANJA DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE MEĐU PODUZETNICIMA U RH
Diplomski rad

Maja Pejić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet