master's thesis
PRISTUP MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA IZVORIMA FINANCIRANJA: STUDIJA SLUČAJA SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA D.D.

Toni Ćelić (2017)
University of Split
Faculty of economics Split