diplomski rad
PRISTUP MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA IZVORIMA FINANCIRANJA: STUDIJA SLUČAJA SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA D.D.
Diplomski rad

Toni Ćelić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet