master's thesis
IDENTITET I POTENCIJALNI RESURSI DESTINACIJE U FUNKCIJI JAČANJA TURISTIČKOG IMIDŢA

Viktorija Dotur (2017)
University of Split
Faculty of economics Split