diplomski rad
IDENTITET I POTENCIJALNI RESURSI DESTINACIJE U FUNKCIJI JAČANJA TURISTIČKOG IMIDŢA
Diplomski rad

Viktorija Dotur (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet